logo

ประกวด Viral Clip แนวคิด “Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด “Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง”ในโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การประกวด

 1. ส่ง Teaser ความยาว 30 วินาที และ ส่งผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมTitle และ End Credit แล้ว
 2. ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของภาพยนตร์
 3. สมาชิกทุกคนในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยม และ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน และใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็น  นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการฯเท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการกล่าวพาดพิง ให้ร้าย ลบหลู่ดูหมิ่น สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาล รวมถึงบุคคลมีชื่อเสียง หากมีการทำผิดทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 7. วีดีโอคลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าทีมประกวด และทางโครงการฯ โดยทางโครงการฯ สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ต้องเข้าอบรม “หัวกะทิ” และ “ส่งทีมมาร่วมงานประกาศรางวัล” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยทีมที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 – 6 คน ต้องส่งสมาชิกมาร่วมงานอย่างน้อย 3 คน
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 10.  ทางคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลา หรือรายละเอียดการประกวด รวมถึงรายชื่อกรรมการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2562

เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับทุกทีม (จำนวน 20 ทีมที่ได้รับคัดเลือก)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ภาพยนต์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 70,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลสร้างสรรค์ 3 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • พล็อตเรื่องดี
  • บทภาพยนต์ดี
  • มุมกล้องดี

กิจกรรม Workshop
ขอเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟรี – วันที่ 1 มิถุนายน  2562 ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี พบกับวิทยากรรับเชิญชื่อดัง อาทิเช่น

 • นนทรีย์ นิมิบุตร : นักเขียนบท ผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
 • วิชัย มาตกุลร : Creative Director แซลม่อน เฮ้าส์ นักคิด นักสร้างสรรค์ Viral Clip ระดับต้นๆ ของเมืองไทย
 • ศุ บุญเลี้ยงร : ศิลปิน นักคิด นักเขียน

ติดต่อสอบถามรายและสำรองที่นั่ง

 • Call Center : 0967585009
 • Facebook Fanpage : Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3
 • LINE : amuseandamaze

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu