logo

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. สัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. อายุ 15 – 18 ปี

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
  23/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400
 • โทร 02 – 246 – 3204, 02 – 246 – 5037
 • แฟกซ์ 02 – 644 – 4513

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu