logo

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ โดยถ่ายทอดความประทับใจ คุณงามความดี และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับเด็ก  เพื่อเป็นกำลังใจและเทิดทูนวิชาชีพครูต่อไป พร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
     
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2kzXZev
  
รายละเอียดการประกวด
1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
    1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
    2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    4. นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
    5. นักเรียนสังกัด กศน.
  
2. กติกาในการประกวด
1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4
– เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  หรือ
– พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14
2. เนื้อหาของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวดโดยเขียนเรียงความที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ครูรักเด็กและเด็กรักครู   ความประทับใจที่มีต่อคุณครู เป็นต้น
3. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
     * ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์ประกวดได้อีก *
4. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ
5. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครู บริเวณส่วนท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรียงความ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น
* ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
    
3. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
– เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”
– ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และถูกอักขระตามหลักภาษาไทย
– มีข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนครบถ้วน  
*การตัดสินของสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น
   
4. การส่งผลงาน
– เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา ในหน้ากระดาษเรียงความ
– ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
    – หรือ ส่งมาที่ กล่องข้อความ Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา  
– หรือ ส่งทาง Email: [email protected]
– ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)
    – ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/kidsd.org
   
5. ทุนการศึกษา  แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
        – ระดับประถมศึกษา    แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล
         – ระดับมัธยมศึกษาต้น แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล
         – ระดับมัธยมศึกษาปลาย แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล
               รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา     10,000 บาท
               รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       5,000 บาท 
               รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       3,000 บาท
               รางวัลปลอบใจ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       1,500 บาท
   
– สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 3,000 จำนวน 3 รางวัล
– สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล  จะได้รับกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พร้อมกับได้ออกอากาศในรายการ  “ครูคลับ…คลับของคุณครู” ทางช่องทรูปลูกปัญญา
     
     
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2820104
http://www.cepthailand.org/index.php
https://www.facebook.com/kidsd.org/

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu