logo

ประกวดออกแบบ “คอกกั้นขยะ พับได้”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “คอกกั้นขยะ พับได้” สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

แนวคิด
การออกแบบคอกกั้นขยะแบบพับได้ยึดติดกับที่นำมาวางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื้นที่ในช่วงไม่ใช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสัญจรทางเท้า ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะ และน้ำขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม

 • การออกแบบ ลักษณะทึบ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สูง 0.6 – 0.8 เมตร และมีช่องระบายน้ำที่สามารถเปิดปิดได้
 • ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
 • สามารถพับเก็บ และยึดติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย 

ขั้นตอนการสมัคร

 • เปิดรับยื่นใบสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
 • วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code หรือ จาก  website: www.irpc.co.th หรือ www.bangkok.go.th/environment
 • เอกสารประกอบใบสมัคร
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

การส่งผลงาน

 • ออกแบบผลงานเป็นภาพร่างด้วยการวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสร้างเป็นโมเดล
 • เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะ / รูปทรงของชิ้นงานในมุมมองต่างๆ (Oblique/Isometric) พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน
 • แสดงภาพผลงาน พร้อมจัดวางในพื้นที่เสมือนจริง จินตนาการของผู้ออกแบบ (Perspective)
 • ส่งผลงานการออกแบบ พร้อมการนำเสนอ อธิบาย แนวคิด ในการออกแบบ และวิธีการในการใช้งานให้ชัดเจน พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับ ได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • ทาง E-mail: [email protected] (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 mb)
  • ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบในกระดาษขนาด A3 ขึ้นไป พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ CD/DVD โดยระบุชื่อ ผลงาน  ชื่อผู้  ประกวด หน้ากล่องให้ชัดเจน ได้ที่
   ส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10
   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถนำมาผลิตใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-765-7900

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nita Churitti

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu