logo

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพตราสัญลักษณ์ เป็นการแสดงถึงการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. การออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ กำหนดองค์ประกอบหลักเป็นสีเขียวมะกอก และประกอบไปด้วยสีอื่นๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 4 สี
 3. ผลงานต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค
 4. ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB
 5. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ มาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางคณะฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 7. เจ้าของผลงานจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้จนกว่าจะประกาศผลการตัดสิน เพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นภายหลังการตัดสินตามคำแนะนำของคณะฯ

การจัดส่งผลงานและการประกาศผลการตัดสิน

 1. สามารถจัดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 2. ช่องทางการจัดส่งผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเองที่ คุณอรัญญา อินทโชติ งานธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ส่งทางไปรษณีย์ ให้บันทึกไฟล์ลง CD แล้วจัดส่งมายัง
   คุณอรัญญา อินทโชติ
   งานธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   โดยจะถือวันที่คณะฯ ได้รับผลงานเป็นสำคัญ
  • ส่งผลงาน online: goo.gl/nWx2U6 โดยให้กรอกรายละเอียด และแนบ link สำหรับให้ทางคณะฯ download
 3. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเวบไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความหมายและแนวคิด (ผู้ออกแบบจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo)
 4. ความสามารถในการแสดงถึงสัญลักษณ์การฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล popular vote จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 055-963600
 • www.facebook.com/naresuanpharmacy

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu