logo

ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่” 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อเรื่องการประกวด 
“แม่” เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และยกย่องเชิดชูเกียรติแม่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ให้แจ้งชื่อ – นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
 • กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบทีมจะต้องระบุชื่อทีมพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวแทนกลุ่มให้ชัดเจน
 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยต้องระบุรายละเอียด
  • ชื่อเรื่อง
  • เนื้อหา หรือรายละเอียดของหนังสั้นโดยย่อ
 • หนังสั้นนี้ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อน หากสืบทราบถูกตัดสิทธิ์ทันทีอีกทั้งผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือ เสียดสีการเมือง
 • ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 • End Credit ต้องมีโลโก้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ เว็บไซต์ของสภา สังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th)

ลักษณะผลงาน

 1. บทละคร
  • เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กำหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • มีความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม เกิดความประทับใจ
 2. เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายทำ
  • พิจารณาจากมุมกล้อง ความกระชับของเนื้อหา เสียง การตัดต่อ การเรียงลำดับเนื้อเรื่อง
  • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
  • ความยาวของหนังสั้น ไม่น้อยกว่า 3 นาที ไม่เกิน 5 นาที หากเกิน 5 นาที จะไม่ได้รับการพิจารณาผลงานในการประกวดจากคณะกรรมการ ส่งผลงานเป็นไฟล์ MP 4 และอัพโหลดไฟล์ทาง E–mail ที่ E-mail: [email protected] หรือ [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562และประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  • ความเหมาะสม เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทาตามเวลาที่กำหนดให้

เกณฑ์การให้คะแนน

 • บทละคร 50 %
 • การแสดงของตัวละคร 40 %
 • เทคนิคการถ่ายทำ 10 %

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลหนังสั้นที่ได้รับการโหวตมากที่สุด (poppular vote) จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ (สามารถกดไลค์ได้ที่เฟสบุ้คสภาสังคมสงเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธีงานวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณแม่ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณกฤติเดช ทรัพย์สัตย์ โทรศัพท์ 085-0982710

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu