logo

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน”
ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รอบที่ 1
  • ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน
  • ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นําเสนอได้ ภายใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร และ E-mail
   • ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / หน้าที่ / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทร และ E-mail
   • หลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / แรงบันดาลใจ / แรงจูงใจ
  • รูปแบบผลงานไม่จำกัดเทคนิค วิธีการหรือสื่อในการนำเสนอ และสามารถใช้วิธีการแบบ Animation ได้ หรือมีภาพกราฟิกเป็นส่วนประกอบได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่คิดสร้างสรรค์เอง ไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
  • ผู้ส่งผลงานสื่อเข้าร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จากการประกวด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำไปผลิตหรือเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไปได้
  • ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 10 ทีม และจะต้องมานำเสนอแนวคิดและเรื่องราวเนื้อหา พร้อมเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศและเทคนิคกระบวนการผลิตสื่อจากวิทยากรจิสด้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของวงการภาพยนตร์ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ จำนวนทีมละ 5,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจิสด้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักทั้งหมด)
   หมายเหตุ ทีมผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด
  • ส่งผลงานมาที่
   โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (GMC2019)
   อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานสื่อวิดีโอ ภายใต้หัวข้อและเทคนิคที่กำหนดที่มีความยาว 3-5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
  • เนื้อหาสื่อต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม ความเชื่อ หรือหลักศาสนาใด
  • เนื้อหาสื่อหากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ
  • ภาพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตการรับสมัคร  : 30 เมษายน 2562
 • ประกาศผลการประกวด : มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รอบที่ 1 ทุนผลิตสื่อ 10 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัลละ 5,000 บาท
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บาท
  • รางวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111
 • โทรสาร :  033 005 831
 • E-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu