logo

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในวันดินโลกปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 42,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561
 • ประกวดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center : 1760 ต่อ 2231
 • โทร 0-2561-4516, 0-2562-5114

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu