logo

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

ระดับการประกวด

  1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )  ให้ใช้สีเทียน สีไม้หรือสีชอล์ค
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 )  ให้ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2561
  • ประกวดวาดภาพ ในนวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ขั้นตอนการสมัคร

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : pacificparksriracha
  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 0 3877 1111-20 ต่อ 8069
  • Facebook : pacificparksriracha

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu