logo

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (สนท.) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กติกาการประกวด

 1. ขนาดของผลงาน มีขนาดเท่ากับ 26×37.5 cm.
 2. ภาพผลงานที่ใช้ประกวด ใช้สีชนิดใดก็ได้ ตามความถนัด โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำสี และอุปกรณ์ที่ใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมให้
 3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ใช้ความคิด เทคนิคการระบายสีของผู้เข้าประกวดเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
 4. หนึ่งสถานศึกษา สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้จำนวนไม่จำกัด

ระยะเวลาการรับสมัคร

 

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียนนี้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทางเพจสมาคมฯ เว็บไซต์สมาคมฯ และตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเริ่มลงทะเบียนรับกระดาษวาดรูป เวลา 10.00 น. ณ จุดลงทะเบียน
 3. เริ่มแข่งขันวาดภาพในเวลา 10.00 น. โดยสามารถเลือกจุดวาดตามใจชอบ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น.จนถึง 14.00 น. และประกาศผลรางวัล เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง

เกณฑ์พิจารณาการตัดสิน

 1. เนื้อหา เรื่องราวของภาพวาด ถ่ายทอดแนวคิด และสื่อความหมายตรงกับหัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”
 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ กลมกลืน ตามหลักทัศนศิลป์
 3.  ความยากง่ายของเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี

หมายเหตุ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 588 2277 , 092-660-4664 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
 • www.facebook.com/bcst.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Toomm Toom

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu