logo

ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ”

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ประเภทการประกวด

 1. การประกวดภาพวาด
  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา 
  • ระดับอุดมศึกษา
 2. การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที
  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับอุดมศึกษา
  • ระดับประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 

 • ปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • วันประกาศผลการประกวด จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง
  • Facebook: Thailandwakeup
  • www.thailandwakeup.com

ติดต่อสอบถาม

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu