logo

ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน

ประเภทการประกวด

 • ร้อยแก้ว
  • มี 3 ประเภทคือ
   • Free style
   • สะท้อนสังคม & เพื่อชีวิต
   • แนวปรัชญาธรรมะ
  • แต่ละแนวมีหัวข้อให้เลือกเขียนต่างกัน (อ่านรายละเอียดในไฟล์ pdf)​
  • ผลงานเป็น Light Novel ยาว 15 – 80 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 16 pt และ ระยะบรรทัด 1.15
 • ร้อยกรอง หัวข้อ “เราจะรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างไร” ความยาว 12 บท แต่งด้วยกลอนหก

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงาน
  • ร้อยแก้ว วันที่ 4 ตุลาคม 2562
  • ร้อยกรอง วันที่ 26 กันยายน 2562
  • หรือปิดรับผลงานเมื่อมีผู้ส่งผลงานครบ 108 ผลงาน
 • ประกาศผลการประกวด15 เมษายน 2563 ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า

รางวัลการประกวด

 • ประเภทร้อยแก้ว : ต่อแนวเรื่อง (รวมรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล, รองชนะเลิศ 3 รางวัล และ ชมเชย 6 รางวัล)
  • ชนะเลิศ 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศ 20,000 บาท
  • ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • ประเภทร้อยกรอง
  • ชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sylphine Sylphgale

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu