logo

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “หนังรัก(ษ์)”

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “หนังรัก(ษ์)” ชิงทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หัวข้อการประกวด
“หนังรัก(ษ์)” ด้วยแนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลก

รายละเอียดภาพยนตร์สั้น

 1. ภาพยนตร์สั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
 2. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัก(ษ์)”
 3. ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps

หลักฐานของผู้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562
 • ประกาศและมอบรางวัลในงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ 29 – 30 มีนาคม 2562

การสมัครและส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมหลักฐานของผู้สมัครมาได้ที่

 • THE B HOUSE advertising
  418 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
 • หรือ Email : [email protected]

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Popular vote 3,000 บาท

หมายเหตุ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หนังทุกเรื่องจะถูกอัพขึ้น Facebook page : Korat2film เพื่อทำการโหวตและตัดสิ้นจากยอด Like สิ้นสุดการโหวต 12 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงานโครงการ 083 563 3069 (แอม)
 • www.facebook.com/korat2film

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสินี ทวีเกียรติรุ่งกิจ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu