logo

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2019”

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

ประเภทการประกวด

  • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product)
  • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 02-346-9000 / 098-863-6990
  • www.facebook.com/AgriPlusAward
  • www.agriplusaward.com

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu