logo

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทของการประกวด

 • การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)
  • ถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ เคยได้รับรางวัล และวงดนตรีที่ชนะเลิศ ข แล้วอย่างน้อย ๒ ปี
  • ถ้วย ข หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดฯ หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล (หากประกวดประเภทนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปี ต้องไปประกวดถ้วย ก)
 • การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

กำหนดรับสมัคร

 • ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ปิดรับสมัครวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กสส.) ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๗
  • โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๘
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๔๐ – ๑
  • โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๖๙

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu