logo

ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

#ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
คุณครูวิสา นิลพุดซา และ
คุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu