logo

บรรยายพิเศษ “ตามหาจุดหมายอย่างมีความหมาย”

กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และบรรยายพิเศษ “ตามหาจุดหมายอย่างมีความหมาย” โดยคุณสุทัศน์ รงรอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu