logo

นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคต้น

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับและรับมอบตัวนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565 จำนวน 3 คนโดยมี ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์นิเทศทั่วไปเป็นผู้มาส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu