logo

นิทรรศการการศึกษาต่อ

ทีมงานของ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาต่อต่างประเทศต่างๆกว่า 28 สถาบัน ได้มาจัดนิทรรศการการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยแนะนำคณะ สาขาวิชา มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนและแนวทางประกอบอาชีพในงานอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu