logo

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ครั้งที่ 34 ประจำปี การศึกษา 2562 

งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ครั้งที่ 34 ประจำปี การศึกษา 2562 
สอบประมวลความรู้วิชาภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย 
บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 คน
สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
เวลา 8.00-10.00 น.
ณ ห้อง 203 อาคาร 1 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu