logo

ทัศนศึกษาและการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

ทัศนศึกษาและการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu