logo

ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตึกด้านการรองรับน้ำหนัก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ให้ทีมวิศวกร ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาทำการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตึกด้านการรองรับน้ำหนัก ภายหลังเกิดเหตุการณ์เครนหักและวัสดุก่อสร้างตกใส่หลังคาโรงเรียน
รวมถึงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมชมและฟังการบรรยายหลักการทำงานของทีมวิศวกรด้วย
โดยใช้กระบวนการทดสอบด้วยการเติมน้ำเข้าไปในห้องเรียนที่อยู่ชั้น 3 ที่มีแผ่นยางรองน้ำ ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำที่ใส่แทนน้ำหนักของจำนวนนักเรียนและสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียน ส่วนด้านล่างของพื้นห้องมีการติดตั้งเสาเหล็กค้ำยัน เพื่อที่จะวัดการแอ่นตัวของโครงสร้างและตรวจดูการรับน้ำหนักของพื้นห้อง ซึ่งจะมีการส่งรายงานผลให้ทราบภายหลัง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu