logo

ติว SAT MATH ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติว SAT MATH ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดย พี่ภัทร์ จากสถาบัน ondemand นักเรียนได้รับเทคนิคและวิธีคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ SAT MATH
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu