logo

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

สถานที่สอบ  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  อาคารเรียนที่ 2
ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
เวลาสอบ จำนวน (นาที) วิชา
08.00 - 08.50 50 คณิตศาสตร์
08.55 – 09.45 50 ภาษาอังกฤษ
09.50 – 10.10 20 พัก
10.15 – 11.05 50 วิทยาศาสตร์
11.10 – 12.00 50 ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ตามลำดับเลขที่ที่สมัคร)
* กรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ *
อาคารเรียน 2


Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu