logo

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กราบอำนวยพรเซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งาม

วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กราบอำนวยพรเซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และคณะเซอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกันนี้น้องๆได้ร้องเพลงบรรเลงส่งความสุขให้แก่พี่ๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu