logo

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562
#ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
****************************
คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ บริเวณอาคาร หนึ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu