logo

ดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

กรมสุขภาพจิต
มอบหมายให้ทีมจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประกอบไปด้วย
นายแพทย์พงศกร เล็งดี (จิตแพทย์)
อาจารย์นคร ศรีสุโข นักจิตวิทยาและทีมงาน

ลงพื้นที่ ดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับความรู้ในการดูแลธิดาอย่างใกล้ชิด

โดยมี มาเซอร์อักเนสเซ ร่วมให้คำปรึกษา

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
เวลา 11.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu