logo

ดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 3-8 ธันวาคม 2562 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และมิสยุวดี เทียนไชย ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ พร้อมเสนอทุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และได้เยี่ยมชม Beijing New Talent Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ และมีการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก และมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนที่ได้ผล
หลังเสร็จภาระกิจความร่วมมือทางวิชาการ นางสาวมณฑ์ ด่านธาราเดช ศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น 103 ซึ่งปัจจุบันได้มาศึกษาต่อคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Capital medical university ได้เข้าพบและพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศจีนพร้อมรับประทานอาหารร่วมกับท่านอธิการิณีและคุณครู

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu