logo

ซ้อมหนีไฟและสาธิตการดับการดับเพลิง ประจำปี 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและสาธิตการดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
[srizonfbalbum id=15]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu