logo

ซ้อมการแสดง 4 ภาค เพื่อแสดงต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย

นักเรียนจำนวน 800 คน จากโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ร่วมฝึกซ้อมการแสดง 4 ภาค เพื่อแสดงหลังพิธีมิสซาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร / 13 พฤศจิกายน 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu