logo

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิต ชั้นปีที่ 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ
จำนวน 70 คน
ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu