logo

จิตวิญญาณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากอดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคต

30 พฤศจิกายน 2561
เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช
อธิการิณีและผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
มาบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิญญาณครูอัสสัมชัญคอนแวนต์ จากอดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคต” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu