logo

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับธิดาของท่าน ให้ บรรลุเป้าหมายที่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางแผนไว้ โดยแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางด้วนวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ทบทวนวันมอบตัว และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

[srizonfbalbum id=19]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu