logo

จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนว จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 88 คน
และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จำนวน 79 คน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15.20-18.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6
โดย เรียน 2 ชั่วโมง + สอบประเมินผล 1.15 ชั่วโมง

อาจารย์สุปรีย์ เสาวิจิตร เป็นผู้ติว

โดยมี มหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร พร้อมทั้งจัด เตรียมเอกสารประกอบการติว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu