logo

จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 10

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
จัดกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ เขื่อนริมน้ำ และบริเวณบอร์ดบริหาร
เวลา 09.00-14.00 น.
เป็นการออกบูธ
จากสถาบันการศึกษากว่า 44 สถาบัน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu