logo

จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน

#รางวัลยอดนักอ่าน #งานห้องสมุด
———————————————————————
งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยอดนักอ่านขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนรักการอ่านและการค้นคว้า และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านหนังสือและนำข้อมูลที่อ่านมาบันทึกเพื่อฝึกให้เป็นคนรักการเรียนรู้ตลอดเวลา

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu