logo

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส “Mon fråncais.monfutur”

จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก #ค่ายภาษาฝรั่งเศส

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu