logo

ขอแสดงความยินดีกับทีม Gift รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีม Gift จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การใช้เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง” จากสภากาชาดไทย
ตัวแทนนักเรียนจากทีม Gift 
1.นางสาวกริณฑา เหล่ามรกต
2.นางสาวศุภิสรา อรรถเจตน์
3.นางสาวภฤศนี แท้เที่ยงธรรม
4.นางสาวรสิตาภรณ์ พิทันโชติ
5.นางสาวณิชาภัทร รักวานิช
6.นางสาวพิมพ์มาดา ชลดิษฐ์กุล
7.นางสาวมาร์ตินา วาลิส
8.นางสาวธนัชรตา สุธินันภณ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu