logo

กิจกรรม True ปลูกปัญญา School Tour Upskill O-net

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
กิจกรรม True ปลูกปัญญา School Tour Upskill O-net โดยคุณกฤศ ลิกขไชย และคุณกันตภณ ตาดทองแถว พร้อมทีมงานที่มามอบซิมทรู และแนะนำความรู้จากการใช้ Application ต่างๆอย่างรอบรู้และมีประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการพิชิต O-net ด้วยการฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลายและมีครบในทุกรายวิชา ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวด้านการเรียน และมีความกระตือรือร้นกับกิจกรรมดีๆที่ได้รับจากพี่ๆทีมงานทรูปลูกปัญญา
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu