logo

กิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)

วันที่ 4 กันยายน 2562
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านราชาวดี(ชาย)เพื่อให้นักเรียนมีจิตอารมณ์แห่งการรักและรับใช้ผู้อื่น ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu