logo

กิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 (เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน)

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 (เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน) โดยนักเรียนช่วยกันจัดกิจกรรมฝึกพับกระดาษ ร้องเพลงประกอบท่าทางให้ความสนุกสนานกับน้องๆ และทางโรงเรียนได้มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu