logo

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและเห็นความสำคัญของห้องสมุดภายในงานมีการจัดกิจกรรมโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ญัตติ “ท่องอินเตอร์เน็ต เด็ดกว่าท่องหนังสือ” กิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม “ดีไซน์นาวว์” ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu