logo

กิจกรรมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มาให้ความรู้​แก่ นร.อัสสัมชัญแวนต์และนร.โรงเรียนเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนอุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี และในโอกาสนี้ นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม โรงเรียนวัดหม่วงแค และโรงเรียนวัดสุวรรณ ร่วมกิจกรรม “สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ในเขตชุมชนใกล้เคียง และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนเคลือข่าย การอนุรักษ์พลังงาน

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu