logo

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.4

เมื่อวัน 24 พ.ค. 2561 ถึง  26 พ.ค. 2561     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างความสัมพันธ์ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu