logo

กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
[srizonfbalbum id=7]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu