logo

กิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างความสามัคคีในโรงเรียนและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu