logo

กิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

[srizonfbalbum id=1]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu