logo

กิจกรรมประกวดวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์

กิจกรรมประกวดวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์..
“ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว”
…โดยให้ออกแบบลักษณะท่าทางตัวการ์ตูนทั้งหมด 12 ท่าทาง 
-ท่าทางที่อยากเห็น 10 ท่าทาง
-ท่าทางที่ไม่อยากเห็น 2 ท่าทาง 

โดยกำหนดท่าทางไว้ดังนี้
ท่าทางที่อยากเห็น 10 ท่าทาง
1. การกอดกัน
2. การช่วยเหลือกันในครอบครัว
3. การหัวเราะ สร้างความครื้นเครงให้แก่กั
4. การไหว้ การแสดงความเคารพกัน
5. การโอบไหล่ / ลูบหลังให้กำลังใจ
6. การจับมือ / จูงมือกัน
7. การส่งยิ้ม / ส่งจูบกัน
8. การหอมกัน
9. การยกนิ้ว / ปรบมือเพื่อชื่นชมกัน
10. การแตะหน้าผาก / บีบนวด / แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกัน

ท่าท่างที่ไม่อยากเห็น (ให้เลือก 2 ท่าทาง)
1. การทำลายข้าวของ
2. เงียบ / ไม่สนใจ
3. ชี้นิ้วสั่ง
4. กระทืบเท้า
5. มองตาขวาง
6. ทำหน้าบึ้ง
7. ถอนหายใจ
8. ติดโทรศัพท์มือถือ
9. สะบัดหน้า / มือ
10. ร้องไห้

****(อารมณ์คล้ายๆวาดสติ๊กเกอร์ไลน์)****

*ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000*

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
-มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
-มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล
-มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ไม่จำกัดเพศ และอายุ สามารถส่งผลวานเข้าประกวดเป็นรายบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน (รางวัลตัดสินรวมไม่มีแบ่งประเภท แบบทีมก็ถือว่าเป็น 1 รางวัล)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1zBxDLXCszSy69xKQz2Ld0zzNtdALvR7U?usp=sharing

แบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczndcYzvpIzs82WXfRv-gL5q4gHNkIEqCG3kTTlUQ1mO7DeQ/viewform

การส่งผลงาน
ส่งได้คนละ/ทีมละ 1 เซต (12 ท่าทาง)

(1) ให้ใช้แบบฟอร์มใบสมัครโดยเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อตัวการ์ตูนที่ส่ง เข้าประกวด แนวคิดในการออกแบบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่www.dwf.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

(2) ส่งผลงานผ่านทาง e-mail : creativeaa.[email protected] หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 23 อาคาร A แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2561
ประกาศผลภายใน 15 พฤศจิกายน 2561

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu