logo

กิจกรรมติวโอเน็ตม.6 และ GAT

วันที่3- 6 กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมติวโอเน็ตม.6
และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมติว GAT โดยพี่แมน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu