logo

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงวันที่ 5-14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รู้จักการให้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความเต็มใจในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu